Jsme specialisté na potrubí pro odpady

Zřizujeme a opravujeme vodovodní a kanalizační přípojku . Do ní můžeme zahrnout instalaci zpětných klapek, rekonstrukce domácích stupaček, dvorní a silniční vpusti dešťové vody, šachet pro potrubí na odpad a vodovodních šachet, septiků a jímek, domácích biologických čistíren odpadních vod, odlučovačů tuků. Máte-li o tyto služby zájem, stačí nás kontaktovat. S vaším potrubím na odpady […]

Read More »